Iranian Agriculture News Agency

هزار خانوار منطقه جرگلان در فصل بهار به نوغانداری و تولید پیله‌تر می‌پردازند.

فعالیت هزار خانوار جرگلانی در پرورش کرم ابریشم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، بخش جرگلان در شهرستان مرزی راز و جرگلان، قطب پرورش کرم ابریشم در خراسان شمالی است و هزارخانواراین منطقه در ایام فصل بهار به نوغانداری و تولید پیله‌تر می‌پردازند.

پولاد نجاهی بخشدار جرگلان گفت:نوغانداری از ظرفیت‌های اصلی تولید در شهرستان راز و جرگلان است و بخش جرگلان از لحاظ جایگاه مقام اول استان را در این بخش به خود اختصاص داده است.

متوسط برداشت پیله ازهرجعبه نوغان درمنطقه راز و جرگلان ۴۲ کیلوگرم است

درحالیکه این میزان برداشت پیله‌تر در کشور ۲۵ کیلوگرم است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید