Iranian Agriculture News Agency

شهرستان جاجرم از مناطق مستعد کشت گل محمدی بوده که کشاورزان چند سالی است اقدام به کشت و افزایش سطح زیر کشت گل کرده اند.

 برداشت گل محمدی در شهرستان جاجرم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، عباسیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هکتار از مزارع شهرستان به احداث گلستان‌های گل محمدی تخصیص یافته است.

عباسیان افزود: در هر ۳ هکتار گلستان گل محمدی یک نفر اشتغالزایی داردکه این امر می‌تواند درزمینه اشتغال شهرستان موثر باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه احداث کارخانه فراوری گیاهان دارویی در زمینه تولید عرقیات، اسانس وعصاره در شهرک صنعتی جاجرم فعال است این امر میتواند تاثیر مثبتی در افزایش سطح زیر کشت ورغبت کشاورزان داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم عنوان کرد: میزان تولید گل در هکتار گل محمدی بعد از سال سوم ۳ تن در هکتار می‌باشد.

شهرستان جاجرم از مناطق مستعد کشت گل محمدی بوده که کشاورزان چند سالی است اقدام به کشت و افزایش سطح زیر کشت گل کرده اند.

عباسیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هکتار از مزارع شهرستان به احداث گلستان‌های گل محمدی تخصیص یافته است.

عباسیان افزود: در هر ۳ هکتار گلستان گل محمدی یک نفر اشتغالزایی داردکه این امر می‌تواند درزمینه اشتغال شهرستان موثر باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه احداث کارخانه فراوری گیاهان دارویی در زمینه تولید عرقیات، اسانس وعصاره در شهرک صنعتی جاجرم فعال است این امر میتواند تاثیر مثبتی در افزایش سطح زیر کشت ورغبت کشاورزان داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم عنوان کرد: میزان تولید گل در هکتار گل محمدی بعد از سال سوم ۳ تن در هکتار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید