Iranian Agriculture News Agency

رییس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی گفت: مرغداران این استان در اسفند پارسال، به علت شیوع کرونا و کاهش قیمت گوشت مرغ، ۳۰ میلیارد ریال متضرر شدند.

خسارت مرغداران خراسان شمالی در پی شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، علی اصغر عباس پور گفت: شیوع کرونا سبب شد تا میزان تقاضا برای گوشت مرغ، به شدت کاهش یابد و به همین علت، قیمت این محصول پایین آمد.

وی افزود: قیمت مصوب برای خرید مرغ زنده، به ازای هر کیلوگرم ۸۵۰ هزار ریال است اما با کاهش میزان تقاضا،  این نرخ به کمتر از ۶۰ هزار ریال هم رسید و اکنون کمتر از قیمت مصوب، از تولیدکننده خریداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: مرغداران در عرضه مرغ تولیدی در سالن ها، به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال متضرر شده اند.  

رییس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی درباره خرید محصول مرغداران برای ذخیره سازی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مرغ اقدام کرد اما این امر هم نتوانست قیمت این محصول را تعدیل کند.  

وی با اشاره به اینکه خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ، تاحدی سبب شد تا قیمت مرغ زنده افزایش یابد اما آنگونه که باید دردی از مرغداران دوا نکرد؛  گفت: متاسفانه زیرساخت های استان ضعیف است، قابلیت انجماد و ذخیره سازی گوشت مرغ در استان محدود است از این رو نمی توان به موقع برای ذخیره سازی و تعدیل قیمت، اقدام کرد.  

وی با بیان اینکه اعمال محدودیت در تحویل مرغ، که تنها با وزن یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم، صورت می گیرد، سبب شده تا سایر مرغ های تولیدی، قابل ذخیره سازی نباشد، افزود: البته انعطاف هایی در وزن مرغ، برای ذخیره سازی داده شد اما این امر هم تاثیر محسوسی در قیمت مرغ نگذاشته است.  

رییس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی گفت: پیشنهاد ما، ذخیره سازی گوشت مرغ به صورت قطعه بندی است اما شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده است که گوشت مرغ را به صورت لاشه، خریده و ذخیره سازی می کند.  

رییس اتحادیه لبنیات، مرغ فروشان و قصابان بجنورد هم گفت: قیمت گوشت مرغ از زمان شیوع کرونا در اسفندماه، کمتر از قیمت مصوب ۱۲۹ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، عرضه می شود.

حسین قاسم زاده اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ از یک ماه گذشته، به کمتر از ۱۰۰ هزار ریال رسیده و تقریبا، ثابت مانده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید