Iranian Agriculture News Agency

شهرستان جاجرم با سطح زیر کشت سالانه۳۰۰۰ هکتار گندم و ۹۰۰۰ تن تولید از مناطق مستعد دراستان است.

جاجرم  منطقه مستعد تولید گندم در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، " عباسیان "مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم گفت: شهرستان جاجرم با سطح زیر کشت سالانه۳۰۰۰ هکتار گندم و ۹۰۰۰ تن تولید از مناطق مستعد دراستان است که با توجه به بارندگی های اخیر وشرایط مساعد دمایی  شیوع وگسترش بیماریهای قارچی لکه برگی گندم خصوصا در مناطق با بارش های زیاد در سطح شهرستان قابل انتظار است.

وی ضمن  توصیه به کشاورزان افزود: کشاورزان حداقل یک مرحله‌   به سم پاشی با سموم قارچ کش مجاز اقدام کنند همچنین با توجه به اینکه سلامت ونگهداری برگهای گیاه از جمله آخرین برگ گندم در پر کردن و افزایش عملکرد موثر می باشد، لذا توجه به امر سمپاشی در اسرع وقت توصیه می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید