Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: ۳۵ هزار اصله نهال گلدانی از ارقام برتر انگور برای نخستین بار در استان تولید شد که شامل ترکمن ۴، رشه سردشت، پیکامی، بیدانه قرمز، شاهانی قرمز، یاقوتی، کندری، لعل، دیوانه، سپیداری و فلیم سیدلس است.

تولید ۳۵ هزار اصله نهال گلدانی ارقام جدید انگور در خراسان شمالی

به خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدعلی شریکیان گفت: هم اکنون ۱۸ رقم انگور در تاکستان‌های این استان وجود دارد که ارقام عمده انگور شامل کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل و یاقوتی، انگور سیاه و پیکامی است.

وی افزود: همچنین عملیات پروژه سرشاخه کاری انگور با استفاده از ارقام برتر تجاری آبی و دیم به صورت الگویی در سطح یک هکتار با همکاری مرکز تحقیقات در شهرستان های بجنورد و فاروج آغاز شده است.

وی اظهار کرد:  اصلاح باغ‌های انگور به روش نوین و داربستی با تامین تسهیلات و اجرای طرح فراز تاکستان در سطح ۵۰ هکتار نیز انجام شده است.

شریکیان افزود: سطح زیر کشت این محصول  ۱۸ هزار و ۵۲۰ هکتار است که سطح کشت آن در شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، اسفراین و مانه و سملقان پراکنده است.

وی گفت: بیش از ۶۰ درصد تولید محصول باغی استان از تاکستان ها برداشت می شود اما تنوع زیادی ندارد، هم اکنون به کشاورزان پیشنهاد می دهیم که ذائقه مشتری را نیز باید در نظر بگیرند و با ایجاد تنوع بازار های جدیدی پیدا کنند.

شریکیان اظهار کرد: وجود شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، استان خراسان شمالی را به یکی از قطب های مهم تولید انگور در کشور تبدیل کرده است؛  از کل انگور تولیدی حدود ۱۳ هزار تن به صورت تازه خوری و ۲۵ هزار تن فراوری و حدود ۹۰ هزار تن مازاد است.  

وی افزود: هم اکنون انگور کلاه داری استان بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شود که این امر باعث شده است در زمان برداشت قیمت محصول پایین و باعث ضرر تاکداران شود.

شریکیان گفت: ۶ هزار هکتار تاکستان انگور از رقم کلاهداری در این استان وجود دارد که در مدت حدود یک ماه باید برداشت شود.

وی  با بیان اینکه انگور تولیدی استان از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است گفت: حتی این محصول در بازارهای جهانی نیز استقبال دارد اما  با ایجاد زمینه های مناسب شرایط فروش آن را باید فراهم کنیم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش بر اجرای طرح فراز نیز تاکید کرد و اظهار داشت: حتی تولید محصول با اجرای طرح فراز تا ۱۰ برابر نیز افزایش می یابد.

شریکیان گفت: هم اکنون به طور میانگین در برخی از تاکستان ها که در هر هکتار ۵ تن محصول برداشت شده بود بعد از اجرای طرح به ۴۰ تا ۵۰ تن نیز افزایش می یابد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی هم گفت:  ۲۴۰ رقم انگور  مقاوم به سرما، کم آبی و سازگار با اقلیم این استان در سراسر کشور شناسایی شده و برخی از آنها به صورت آزمایشی در سایت تحقیقاتی بجنورد کشت شده است.

حسین احمدی آبادی بر تنوع ارقام انگور در سطح استان تاکید کرد و گفت: تنوع باعث بازار مناسب برای محصول و افزایش درآمد خانوارهای روستایی خواهد شد.

احمد آبادی اظهار کرد:  در سایت تحقیقی و ترویجی واقع در روستای تیمور تاش بجنورد که شامل چهار هزار متر مربع است این ارقام شناسایی شده در سال ۸۶ به صورت آزمایشی کشت شده بود که هم اکنون برای توسعه، انتقال و قلم زنی به تاکداران پیشنهاد می شود.

وی افزود: این ارقام در استان مورد آزمایش قرار گرفته است از تاکداران می خواهیم که از ارقام جدید استقبال کنند زیراکه با اقلیم استان سازگار شناخته شد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برخی از سال ها در فصل برداشت به علت اینکه عرضه ۱۸۵ هزر ان محصول انگور به یکباره انجام می شود،  مشکلاتی در  فروش ایجاد می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید