Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از توزیع حدود 97 هزار تن نهاده های دامی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

توزیع حدود 97 هزار تن نهاده های دامی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمد محمدزاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 42 هزار تن جو توسط تشکل های استانی دامداران و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام بین دامداران استان توزیع شده است که از این میزان 2000 تن در اسفند ماه توزیع شده است.

وی افزود: طی این مدت همچنین 21500 تن ذرت توسط تشکل های دامداران و مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام بین مرغداران ودامداران وکارخانجات خوراک دام استان توزیع شده است که 1752 تن در اسفند ماه توزیع شده است.

محمدزاده افزود: همچنین  کنجاله سویا  توسط تشکل ها واتحادیه گاوداران ودامپروران و شرکت پشتیبانی امور دام به میزان 11266 تن بین مرغداران ودامداران وکارخانجات خوراک دام  استان توزیع شده که 1150تن مربوط به اسفند ماه است .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: علاوه بر این  سبوس گندم نیزتوسط تشکل هاو شرکت تعاونیهای گاودارن ودامداران وکارخانجات خوراک دام سطح استان از طریق سامانه سبوس گندم به میزان  21876 تن توزیع شده که توسط تشکل های دامداران خریداری و بین دامداران  استان توزیع شده است و از این میزان 1000 تن در اسفند ماه توزیع شده است .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید