Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی اعلام کرد:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: در عرصه های منابع طبیعی استان در هفته درختکاری امسال 90 هزار اصله نهال بدون برگزاری گردهمایی های مردمی غرس خواهند شد.

غرس ۹۰ هزار اصله درخت در عرصه منابع طبیعی استان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، حسن وحید، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با گرامی داشت روز درختکاری در 15 اسفند ماه اظهار کرد: 90 هزار اصله درخت متناسب با مناطق جنگلی مرتعی و بیابانی در سطح استان غرس خواهند شد.

وحید اعلام کرد: به علت شیوع بیماری کرنا ویروس، غرس درختان در هفته درختکاری سال جاری بدون حضور تجمعات و گردهمایی های مردمی انجام خواهد شد.

وی افزود: درختانی که در سطح عرصه های منابع طبیعی استان کشت خواهند شد متناسب با اقلیم منطقه خود هستند.

زادآوری جنگلی در 60 هزار هکتار از عرصه قرق شده

وحید، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود به مساحت دو میلیون و 33 هزار هکتاری عرصه های منابع طبیعی استان که 72 درصد از مساحت استان را شامل می شود، اشاره کرد و گفت: این عرصه شامل سه بخش جنگلی، مرتعی و بیابانی و سه حوزه آبریز هستند.

به گفته وحید، عرصه جنگلی استان 434 هزار هکتار است که 25 هزار هکتار آن در ناحیه رویشی جنگل های بلوطی و 410 هزار هکتار دیگر از این عرصه در ناحیه رویشی جنگل های ایرانی-تورانی استان واقع هستند.

وی عنوان کرد: بزرگترین طرح های قرق جنگلی کشور در عرصه جنگلی استان خراسان شمالی به مساحت 60 هزار هکتار انجام شده است.

وی افزود: این عرصه 60 هزار هکتاری جنگلی استان که قرق شده، هستند زادآوری درختان جنگلی دارند.

وحید خاطر نشان کرد: در عین حال، برای سطح 200 هزار هکتار نیز اجرای طرح جنگل کاری تدوین شده است که باید اجرایی شوند.

وی در ادامه به طرح های مرتع داری در عرصه های منابع طبیعی استان نیز اشاره کرد و گفت: برای 500 هزار هکتار از عرصه مرتعی استان طرح تهیه شده است.

واگذاری مدیریتی 100 هزار هکتار از مراتع استان به بهره برداران

وحید،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بیان کرد: طی دو سال اخیر 100 هزار هکتار از عرصه های مرتعی استان را در قالب طرح های اقتصادی از جمله کشت گیاهان دارویی را به بهره برداران عرفی در قالب عقد قرارداد واگذاری مدیریتی انجام داده ایم.

وحید یادآور شد: درصدد هستیم که بیش از 250 هزار هکتار از دیگر عرصه های مرتعی استان را به بهره برداران عرفی در قالب واگذاری مدیریتی عرصه به آنان را انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به عرصه های بیابانی استان عنوان کرد: در سطح استان 160 هزار هکتار از سطح عرصه های منابع طبیعی استان مناطق بیابانی هستند که در سطح بیش از پنج هزار هکتار از این مناطق نهال کاری و قرق انجام شده است.

در عین حال، وی به سه حوزه آبریز استان شامل اترک، گرگان رود و کویر مرکزی اشاره و عنوان کرد: طی دو سال اخیر از محل صندوق توسعه ملی 55 میلیارد تومان اعتبار که 15 برابر اعتبارات سال های گذشته بوده است برای اجرای طرح های آبخیزداری در این حوزه های آبریز به استان اختصاص یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: با این اعتبار اختصاص یافته، اجرای طرح های آبخیزداری در 32 منطقه جغرافیایی استان در سطح 360 هزار هکتار را در حال اجرا هستیم.

وحید افزود: اجرای طرح های آبخیزداری در راستای جلوگیری از مهار سیلاب ها و فرسایش خاک در عرصه های منابع طبیعی استان انجام می شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید