Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد:

رییس سازمان امور اراضی گفت: بیش از ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین زراعی و باغی در ۱۰ ماه امسال شناسایی شده، که گستره آن بیش از سه هزار هکتار است.

شناسایی ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، همزمان با دهه فجر علیرضا اورنگی رییس سازمان امور اراضی در این استان، گفت: بیش از ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین زراعی و باغی در ۱۰ ماه امسال شناسایی شده، که گستره آن بیش از سه هزار هکتار است.

وی گفت: در این بازه زمانی برای بیش از ۱۱ هزار مورد دستور قضایی صادر شده است.  

رییس سازمان امور اراضی خاطر نشان کرد: همچنین برای بیش از هزار و ۴۰۰ مورد هم رای قلع و قمع صادر شده است.

اورنگی درباره تخلف زمین خواری در کشور گفت: زمین خواری به شکل تصرف و تخریب عرصه ها و یا تغییر غیرمجاز زمین کشاورزی مشاهده می شود البته با اقدامات انجام شده، شمار تخلف ها کاهش یافته است.

رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: اجرای ساز و کار پیشگیرانه، برخوردها و همکاری خوب میان دستگاه های مرتبط سبب کاهش تخلف ها شده است.

وی از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح کاداستر کشاورزی خراسان شمالی خبر داد و گفت: این اعتبار تا پایان امسال تخصیص می‌یابد.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: این اعتبار برای اجرای طرح کاداستر در ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی خراسان شمالی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سفر دولت به خراسان شمالی، اجرای طرح کاداستر در ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی مصوب شده بود.

وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی از استان های پیشرو در اجرای طرح کاداستر کشاورزی است، تصریح کرد: طرح کاداستر برای ۱۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خراسان شمالی تهیه شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید