Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان دامپزشکی مطرح کرد:

رئیس سازمان دامپزشکی از دور زدن تحریم ها برای تامین داروهای مورد نیاز دام کشور خبر داد.

تامین داروهای مورد نیاز دام کشور با دور زدن تحریم

رئیس سازمان دامپزشکی از دور زدن تحریم ها برای تامین داروهای مورد نیاز دام کشور خبر داد.

رفیعی پور در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر در شیروان، با اشاره به به تحریم های تحمیل شده علیه کشور گفت: برای تامین داروهای مورد نیاز که باید از خارج کشور تامین می شد راه های مختلفی را به کار بسته ایم.

وی افزود: به عنوان مثال تولید و واردکنندگان دارو مسیرهای انتقال ارز را تغییر داده اند تا بتوانند داروهای مورد نیاز را وارد کنند.

رفیعی پور ادامه داد: در حال حاضر به جای اینکه دارو با منبع آمریکا و اروپا وارد کشور شود، با منبع آسیا و از کشورهایی هچون چین و ... وارد می شود.

وی اظهارکرد: هر دارویی که وارد کشور می شود مورد ارزیابی سازمان دامپزشکی قرار می گیرد و با تایید این سازمان توزیع می شود و داروهای وارد شده از تاثیرگذاری لازم برخوردار هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: با دور زدن تحریم ها موفق شده ایم تا به مدت شش ماه دارو، مکمل، ریزمغذی و ... مورد نیاز دام را وارد کنیم و هیچ نگرانی برای تامین آن ها در حال حاضر وجود ندارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید