Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تخریب 101 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

تخریب 101  فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، عبداله یوسفی  با اشاره به عزم این نهاد برای برخورد جدی و قانونی با هر گونه تصرف اراضی کشاورزی گفت: از نیمه دوم سال جاری نیز 50  فقره از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این استان قلع و قمع شد.

وی افزود: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقام های قضایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغات، به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز، از ابتدای سال جاری 14 مورد حکم قضایی قلع و قمع در استان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: بیشترین آمار ساخت و ساز غیر مجاز در این استان مربوط به شهرستان مانه و سملقان است .

وی از مردم خواست در شناسایی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی در سطح استان، سازمان جهاد کشاورزی را یاری کنند.

یوسفی تصریح کرد : سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی راه اندازی شده و آماده دریافت هرگونه اخبار و اطلاعات مردمی در این خصوص است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید