Iranian Agriculture News Agency

رییس اداره امور عشایری شیروان گفت: در آخرین سرشماری عشایر که اواخر آبان ماه امسال انجام شد، جمعیت عشایر این شهرستان نسبت به آخرین آمارگیری در سال ۸۵ حدود ۲۵ درصد رشد دارد.

رشد حدود ۲۵ درصدی ثبت جمعیت عشایر شیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، رییس اداره امور عشایری شیروان گفت: در آخرین سرشماری عشایر که اواخر آبان ماه امسال انجام شد، جمعیت عشایر این شهرستان نسبت به آخرین آمارگیری در سال ۸۵ حدود ۲۵ درصد رشد دارد.

علی ابراهیمی با اشاره به سامانه ثبت اطلاعات خانوار عشایری اظهار کرد: در این سامانه ۴۴۰ خانوار مشتمل بر ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از جمعیت عشایری بخش قوشخانه شیروان که در آمارگیری قبلی جامانده بودند ثبت شدند.

وی گفت: سرشماری قبلی عشایر در سال ۸۵ صورت گرفته که دسترسی به بسیاری از عشایر مشکل بود که تعداد عشایر کوچرو این شهرستان در سرشماری گذشته، ۸۰۰ خانوار مشتمل بر ۶ هزار نفر جمعیت بود که هم اینک به هزار و ۹۸۳ خانوار مشتمل بر هفت هزار نفر رسیده است.

ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه آمار عشایری این شهرستان زیاد بوده و در سامانه ثبت نشده بودند نسبت به استان و سایر شهرستان ها آمار کمی داشته ایم که هم اینک جمعیت واقعی عشایر شیروان مشخص شده است.

رییس اداره امور عشایری شیروان گفت: واقعی شدن جمعیت عشایر و تحت پوشش ثبت آماری در سامانه مرکز ایران از اهداف مهم بوده که جذب اعتبار ارزش افزوده براساس سرانه جمعیت عشایر تخصیص پیدا می کند که با افزایش جمعیت اعتبارات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید