Iranian Agriculture News Agency

به گزارش روابط عمومی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در معیت پارسی پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نجفی مدیر شعب بانک کشاورزی استان از محل احداث شاسی گلخانه شرکت افق مهر سمنگان در سطح دو و نیم هکتار در شهرک گلخانه ای امام رضا (ع) در شهرستان مانه و سملقان بازدید نمود.

بازدید میدانی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شهرک گلخانه ای امام رضا (ع) در شهرستان مانه و سملقان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، شهرک گلخانه ای امام رضا (ع) بزرگترین شهرک گلخانه ای در خراسان شمالی است که در زمینی به وسعت ۳35 هکتار در سه فاز و در ۶۰ قطعه اجرا شده است.

فاز نخست این پروژه شامل ۲۴ قطعه در 45 هکتار، فاز دوم ۱۶ قطعه در 30 هکتار و فاز سوم شامل ۲۰ قطعه در 40 هکتار است.

اعتبار هزینه شده این شهرک (در سالهای 95 تا 98) 112800 میلیون ریال که 88 درصد این مبلغ از محل منابع ملی تامین و هزینه شده است.

میزان تولید این شهرک 25 هزار تن سبزی و صیفی است و برای 1100 نفر بطور مستقیم اشتغالزایی شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید