Iranian Agriculture News Agency

خراسان شمالی مشاور شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از نیاز جدی این استان به شرکت های مدیریت صادرات در حوزه کشاورزی خبر داد.

نیاز جدی خراسان شمالی به شرکت مدیریت صادرات در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، مشاور شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از نیاز جدی این استان به شرکت های مدیریت صادرات در حوزه کشاورزی خبر داد.

حبیب الله مظفری، با اشاره به اینکه در حقیقت باید در ذیل تشکل های صادراتی، شرکت های مدیریت صادرات وجود داشته باشد، اظهارکرد: خراسان شمالی فاقد چنین امکانی است و فقط نمایندگی یکی از شرکت های مستقر در شهر مشهد در این استان در حال ارائه خدمت به تجار است.

وی با بیان اینکه در هر استانی باید در هر حوزه ای یک شرکت مدیریت صادرات بنا به نیاز آن منطقه وجود داشته باشد، گفت: برخی از شرکت ها براساس محصول تولیدی، برخی از شرکت ها برا اساس بازارهای هدف صادراتی و ... باید در هر منطقه ای ایجاد شوند.

مظفری افزود: متولی راه اندازی این نوع از شرکت ها سازمان صمت است که مدارک متقاضیان را به سازمان توسعه تجارت ارسال و سپس بعد از تایید پروانه و مجوز لازم صادر می شود.

وی ادامه داد: خراسان شمالی در حوزه هایی همچون کشاورزی، خوشه صنعتی پلاستیک، بازارهای هدفی همچون ازبکستان و ... نیازمند راه اندازی این نوع از شرکت ها هستند.

مظفری اظهار کرد: نبود شرکت های مدیریت صادرات سبب می شود تا تجار منطقه تمام تجربه های لازم در حوزه تجارت را کسب کنند و در حقیقت آن ها مجبور هستند یک چرخ را دوباره اختراع کنند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که با وجود فعالیت های این شرکت ها، افرادی که مشاوره پذیر هستند از تجربه های موجود استفاده کرده و آن ها را به کار ببندند.

مظفری تاکید کرد: در حقیقت با وجود این شرکت ها، تجار محکوم به پرداخت هزینه برای کسب تجربه های جدید نیستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید