Iranian Agriculture News Agency

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: دامداران این استان با اجرای طرح پلاک‌کوبی، نسبت به بیمه ۱۱۵ هزار راس دام خود اقدام کرده‌اند که انتظار است این رقم بیشتر شود.

۱۱۵ هزار راس دام خراسان شمالی بیمه شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: دامداران این استان با اجرای طرح پلاک‌کوبی، نسبت به بیمه ۱۱۵ هزار راس دام خود اقدام کرده‌اند که انتظار است این رقم بیشتر شود.

هادی اسعدی گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۰۰ دام سبک عشایر، ۳۸ هزار و ۶۰۰ راس دام سبک روستایی، ۱۰ هزار و ۳۱۵ راس دام سبک پرواری بیمه شده است.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۲۰۰ دام سنگین صنعتی، ۳۹۳ راس دام سنگین روستایی و ۵۰ راس دام سنگین پرواری زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: برای هر راس دام ۵۰ هزار ریال دریافت می شود که ۲۶ هزار ریال بابت بیمه دام و ۲۴ هزار ریال بابت پلاک گذاری است.

اسعدی همچنین درخصوص بیمه محصولات کشاورزی گفت: سال زراعی جاری، ۴۰ هزار هکتار کشتزار، پنج هزار هکتار باغ، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هنوز فرصت برای بیمه باغ و زراعت، تا دی ماه جاری باقی است.

اسعدی خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته،  ۲۲۲ هزار راس دام، هشت میلیون و ۳۶۰ هزار قطعه طیور، ۱۶ هزار هکتار باغ، ۵۶ هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزار و ۳۹۰ هکتار عرصه های منابع طبیعی زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

وی گفت: سال زراعی گذشته، ۶۶ میلیارد ریال حق بیمه دریافت شده از بیمه گذاران دریافت شده است و میزان حق بیمه دریافت شده با احتساب کمک های دولت، ۱۹۰ میلیارد ریال ثبت شده است.

وی در باره خسارت پرداخت شده در سال زراعی گذشته گفت: دامداران بیمه گذار استان بابت خسارت های متحمل شده در سال زراعی گذشته، ۶ میلیارد ریال غرامت دریافت کرده اند همچنین باغداران بیمه گذار هم برای خسارت های ناشی از سرمای دیررس بهاره اردیبهشت ماه سال زراعی گذشته، ۱۲۰ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: ۱۵ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران زراعت استان، بابت خسارت های سال زراعی گذشته پرداخت شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید