Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از مشخص شدن نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه¬های پیش آگاهی ( ناظرین گیاهپزشکی سابق) در سال جاری در این استان خبرداد.

نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه‌های پیش آگاهی سال 98 در خراسان شمالی مشخص شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از مشخص شدن نحوه بکارگیری کارشناسان پروژه­های پیش آگاهی ( ناظرین گیاهپزشکی سابق) در سال جاری در این استان خبر داد.

محمد رضایی گفت: پروژه­های پیش آگاهی سال جاری برای آفات کرم خوشه­خوار انگور در سه شهرستان، کرم سیب چهار شهرستان، و سفیدک داخلی انگور سه شهرستان انتخاب و مصوب شد.

وی افزود: این طرح در قالب دو پروژه برای آفت کرم سیب در شهرستانهای اسفراین و شیروان- فاروج، دو پروژه برای آفت کرم خوشه خوار انگور در شهرستانهای بجنورد و شیروان- فاروج و بیماری سفیدک داخلی انگور در قالب دو پروژه در شهرستانهای بجنورد و شیروان- فاروج انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید