Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شیروان گفت: کشاورزان، بیش از ۶۴ هزار تن چغندقند به کارخانه قند این شهرستان در سال جاری تحویل دادند که ۵۸ درصد آن مربوط به چغندرکاران شیروانی بوده است.

بیش از ۶۴ هزار تن چغندر به کارخانه قند شهرستان شیروان تحویل شد

مدیر جهادکشاورزی شیروان گفت: کشاورزان، بیش از ۶۴ هزار تن چغندقند به کارخانه قند این شهرستان در سال جاری تحویل دادند که ۵۸ درصد آن مربوط به چغندرکاران شیروانی بوده است.

رمضان امان زاده میزان چغندرقند تحویلی کشاورزان شهرستان شیروان را ۳۷ هزار و ۴۲۰ تن دانست.

وی بدون اشاره به میزان افزایش یا کاهش میزان چغندرقند تحویلی به کارخانه گفت: سطح قرارداد با کارخانه قند شیروان در سال جاری، ۷۳۰ هکتار  و سطح کشت بدون پیمان با کارخانه قند هم ۸۳۲ هکتار بود.

مدیر جهادکشاورزی شیروان میزان تحویل چغندر تولیدی با سطح قرارداد را ۳۲ هزار و ۸۵۰ تن عنوان کرد.

امان زاده افزود: از مجموع کل سطح قرارداد این محصول در شیروان، ۱۰۲ هکتار با کارخانه قند پیمان نبستند و محصول آنان بدون پیمان اولیه است و کشاورزان به امید فروش قیمت بالاتر محصول خود را به صورت آزاد تحویل دادند.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با عیار ۱۶ درصد پنج هزار و ۲۰ ریال است گفت: میانگین عیار این محصول ۱۷.۶ درصد و متوسط افت آن هم ۳.۴ درصد است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مزارع چغندر در این شهرستان از سامانه آبیاری بارانی استفاده کردند افزود: میزان آب مصرفی این محصول سالانه با این نوع سامانه، ۱۳ هزار مترمکعب در هر هکتار و به صورت سنتی، ۱۶ هزار مترمکعب است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید