Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: بارندگی‌های مناسب سال آبی پارسال سبب شده تا امسال هیچ تنش اجتماعی میان کشاورزان استان بر سر آب گزارش نشود.

کشاورزان خراسان شمالی تنشی بر سر آب ندارند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: بارندگی‌های مناسب سال آبی پارسال سبب شده تا امسال هیچ تنش اجتماعی میان کشاورزان استان بر سر آب گزارش نشود.

سیدعقیل مرتضوی گفت: در نیمه نخست امسال، کشاورزان با مشکل تامین آب روبه رو نشده و وضعیت آب‌های سطحی مناسب بود از این رو هیچ تنش و مشکل اجتماعی در این باره ایجاد نشده است.

وی اظهار کرد: سال های گذشته، مشکلات اجتماعی بر سر آب، بسیار زیاد بود و نقاط پرتنش در روستاهای استان، شناسایی شده بود.

مرتضوی تصریح کرد: در سال های پیش تر، در روستاهای شیروان و اسفراین شاهد مشکلات اجتماعی بودیم که در سال گذشته، روستاهای بجنورد هم به نقاط پرتنش آبی کشاورزی افزوده شد.  

وی افزود: در سال آبی جاری، میزان بارندگی ها به شدت کاهش داشته به طوری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کمتر شده است.  

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تصریح کرد: میزان بارندگی در سال آبی سال گذشته به طور میانگین ۹۵ میلی متر و  امسال ۴۲ میلی متر به ثبت رسیده است.  

وی در باره حل مشکلات آبی کشاورزان گفت: در گذشته،  میراب ها توزیع آب را مدیریت می کردند، البته هنوز هم در برخی روستاها، میراب ها فعالیت دارند، اما اکنون تشکل های آب بران برای مدیریت آب فعال است و مدیریت توزیع آب را روستاها بر عهده دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ تشکل آب بران برای مدیریت مردمی تقاضای آب در پایاب سدهای استان تشکیل شده است که در پایاب سدهای شیرین دره، بارزو و بیدواز است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید