Iranian Agriculture News Agency

معاون زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: نبود بارش‌های موثر پاییزه، موجب کاهش کشت غلات در این استان به میزان ۵۴ هزار هکتار شده است.

کاهش کشت غلات به علت نبود بارش‌های موثر در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: نبود بارش‌های موثر پاییزه، موجب کاهش کشت غلات در این استان به میزان ۵۴ هزار هکتار شده است.

نقی کاظمیان گفت: براساس سهمیه تعیین شده کشت پاییزه گندم باید در سطح ۴۷ هزار و ۲۷۴ هکتار اراضی آبی و ۹۹ هزار هکتار اراضی دیم کشت می شد که این رقم تاکنون در سطح ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی و ۶۹ هزار اراضی دیم گندم انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه طبق برنامه باید در سطح ۴۳ هزار هکتار از اراضی استان جو دیم و آبی کشت می شد افزود: تاکنون در سطح  ۱۹ هزار هکتار جو آبی و ۱۳ هزار و ۴۰۵ هکتار هم جو دیم کشت شده است.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه در میزان بارش های پاییزه در مقایسه با سال گذشته عقب هستیم افزود: به همین علت،  کشت ها به موقع انجام نشده است اما هنوز کشت در اراضی مانه و سملقان ادامه دارد.

کاظمیان افزود: هم اکنون کشت غلات در اراضی دیم با ریسک بالا مواجه است و به همین علت به کشاورزان توصیه می شود که حبوبات و علوفه را جایگزین کنند و اراضی دیم را رها نکنند زیراکه باعث فرسایش بادی و آبی خواهد شد.  

وی گفت: کشت غلات در اراضی دیم هم اکنون صرفه اقتصادی زیادی ندارد اما برای حبوبات و علوفه خوب است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید