Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از برداشت 1740 تن پسته در این استان خبر داد که در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

برداشت 1740 تن پسته از باغات خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالیث، مهندس محمدعلی شریکیان سطح باغات پسته استان را 3420 هکتار ذکر کردکه از این سطح 2065 هکتار غیربارور و 1355 هکتار بارور است.

وی میانگین عملکرد پسته در استان را 1285 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و افزود: شهرستان های اسفراین و جاجرم به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و تولید پسته را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: ارقام پسته استان شامل کله قوچی، فندقی،احمد آقایی، اکبری، عباسعلی، اوحدی و سفید بادامی است که سازگار با شرایط آب و هوایی استان است.

مهندس شریکیان گفت:سال گذشته 1074 تن پسته از باغات این استان برداشت شد.

مهندس شریکیان خاطرنشان کرد: پسته کاری سرمایه گذاری بلند مدت است و بر این اساس لازم است بهره برداران با آگاهی دقیق از نیازهای اکولوژیکی، داده های اقلیمی منطقه(نظیر دما، رطوبت در زمان گرده افشانی،ارتفاع از سطح دریاو ...)، شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و آب و توجیهات فنی و اقتصادی اقدام نمایند تا از هرگونه ریسک جلوگیری گردد، بنا براین بهره برداران قبل از احداث باغ مطالعات کافی و مشورتهای لازم را با متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی بعمل آورند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید