Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

اصلاح و نوسازی باغات، یکی از برنامه های حوزه باغبانی سازمان جهادکشاورزی در راستای بهبود کمی و کیفی تولیدات باغی است و باغداران و بهره برداران استان می بایست نسبت به عملیات اصلاح، نوسازی، حذف و جایگزینی باغات فرسوده درجه سه اقدام نمایند.

توسعه و نوسازی در 3225 هکتار از باغات استان انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در خصوص توسعه و نوسازی باغات استان در سال 97 گفت: در سال گذشته عملیات اصلاح نوسازی توسعه و حذف و جایگزینی در سطح 3225 هکتار از باغات استان انجام شده که در این راستا نهال مورد نیاز از مرکز کمیته فنی نهال استان (متشکل از اعضاء موسسه تحقیقات، حفظ نباتات و سایر دستگاههای زیربط )تامین گردیده است.

مهندس محمدعلی شریکیان در ادامه اذعان نمود: نهال به عنوان مهم ترین  نهاده تولید، در برنامه های اصلاح و نوسازی مطرح شده است به طوری که کیفیت نهال و ارقام تجاری مورد استفاده میتواند نقش بسیار موثری در افزایش تولیدات چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت داشته باشد.

وی افزود: در استان 21 نهالستان دارای مجوز مشغول به فعالیت هستند که وظیفه تامین نهال استان را برعهده دارند، این نهال ها از نظر کمیت و کیفیت دارای استاندارد های لازم و عاری از هرگونه عوامل بیماری زا هستند که این امر  میتواند نقش بسیار موثری در بهبود کیفیت تولیدات باغی داشته باشد.

شریکیان در پایان گفت: در زمینه توسعه و نوسازی باغات و امور به باغی، آموزش های ترویجی و اطلاع رسانی گسترده انجام شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید