Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین در جلسه کمیته فنی کشت کلزا از مکان یابی ۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان تا این زمان جهت کشت کلزا خبر داد.

مکان یابی ۶۰۰ هکتار از اراضی اسفراین جهت کشت کلزا

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی مهندس برغمدی گفت:گام اول که مکان یابی بود توسط همکاران برداشته شده و از امروز گام دوم که شروع مرحله کاشت،شامل آماده سازی زمین،توزیع بذر و کود و کشت محصول است باید محکمتر برداشته شود.

وی گفت:همزمان با این مرحله ،کماکان مکان یابی و توجیه و آموزش کشاورزان نیز ادامه دارد تا بتوانیم ضمن بالابردن سطح زیر کشت کلزا،از نظر کمّی و کیفی نیز محصول خوبی داشته باشیم و برای سال آینده کشاورزان با میل و رغبت جهت کشت کلزا پیشقدم شوند.

مهندس برغمدی به کارشناسان توصیه کرد که در این مسیر ،کشاورزان را تنها نگذارید وتا مرحله برداشت از نظر علمی و فنی ایشان را یاری کنید.

در این جلسه هر کدام از مسئولین مراکز و کارشناسان ،گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مکان یابی،آموزش و ترویج با محوریت کلزا ارائه کردند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید