Iranian Agriculture News Agency

کارخانه رب اسفراین در حال حاضر کلیه مجوزهای مربوطه را اخذ نموده و در ۲ شیفت با بیش از ۳۵کارگر فنی و عادی در حال خرید گوجه و تولید رب است.

رونق کارخانه رب اسفراین معطل چراغ سبز بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن سرکشی و بررسی چرخه تولید این کارخانه،پای درددل مدیر این مجموعه تولیدی بخش کشاورزی نشست.

مهندس فائزه تاج آبادی گفت:از نظر تجهیزات فنی و بهداشتی ،وضعیت کارخانه نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر شده و کارخانه آماده قوطی زنی محصول است.

وی گفت:مهمترین دغدغه مدیر این کارخانه تاخیر در واریزی تسهیلات بانکی است چرا که پرونده کامل شده و به بانک کشاورزی ارسال گردیده و با توجه به زمان خرید گوجه ،هر چه سریعتر بایستی تسهیلاتی به این کارخانه تزریق شود تا بتواند خرید حداکثری و نقدی از گوجه کاران داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید