Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سه هزار تن کود اوره برای کشت بهاره بین کشاورزان این استان توزیع شد و هم اینک نیز بیش از سه هزار تن در انبارها ذخیره وجود دارد.

سه هزار تن کود بین کشاورزان خراسان شمالی توزیع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محسن نظام دوست اظهار داشت:  برای کشت بهاره ۲ هزار تن انواع کود تا پایان فروردین در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی افزود: علاوه بر موجودی در انبارها سهمیه کود اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان نیز وجود دارد که کشاورزان در این خصوص هیچ دغدغه ای نداشته باشند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیشترین کود توزیع شده در بین کشاورزان کود اوره بوده است.

نظام دوست با بیان اینکه قیمت کود فسفاته و پتاسه در سال جاری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافت افزود: در ۲ سال اخیر قیمت کود پتاسه و فسفاته بالا رفت که این آمار باعث کاهش مصرف این دو کود مهم و اصلی شد که در راستای حمایت از قشر تولید کننده برای امسال قیمت ها کاهش یافته است.

کیسه ۵۰ کیلویی کود پتاسیم که قبلاً با قیمت ۵۴۴ هزار تومان به فروش می رسید حالا با قیمت ۲۹۹ هزار تومان از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

همچنین کود فسفاته هم از ۴۲۲ به ۲۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

نظام دوست افزود: کاهش قیمت انواع کود در راستای افزایش حمایت از قشر تولید کننده و افزایش راندمان محصولات کشاورزی در هکتار انجام می شود.

وی اظهار داشت: افزایش قیمت این دو کود اساسی و پایه باعث کاهش مصرف آن در سطح اراضی شده بود اما هم اینک با کاهش قیمت خرید از سوی کشاورزان استقبال می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید