Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: دوره رشدی 60 درصد از دیم زارهای کاشته شده استان به علت کم بارشی ها عقب مانده است.

برنامه ریزی کشاورزان برای کاهش سطح زیر کشت بهاره

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، محمدجواد تشکری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: در فصل کشت پاییزه سال 1400 در استان خراسان شمالی در سطح 141 هزار هکتار از مزارع محصول گندم ( آبی و دیم)، در سطح 49 هزار هکتار از مزارع محصول جو( آبی و دیم) همچنین در سطح یک هزار و 350 هکتار نیز محصول کلزا کاشت شدند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه از مهر ماه سال 1400 تا به کنون میزان بارندگی های رخداده در استان فقط 106.5 میلی متر بود که در مقایسه با دوره بلند مدت آن 38 درصد از بارندگی های نرمال عقب است، این شرایط موجب شد که عده ای از کشاورزان استان در این وضعیت کم بارشی، دیم زارهای خود را نکارند و عده ای دیگر از کشاورزان نیز به صورت خشکه کاری کشت کنند.

وی گفت: در حال حاضر در سطح 60 درصد از دیم زارهای خشکه کاری شده به علت کم بارشی ها به مرحله پنجه زنی نرسیده اند و دوره رشدی آنها عقب است.

این مسئول افزود: درصورتیکه تا خرداد ماه امسال بارندگی رخ ندهد و یا کم بارشی باشد و دمای هوا نیز افزایش پیدا کند از دیم زارهای استان برداشتی نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در فصل برداشت سال 1400 نیز به علت کم بارشی ها از سطح هر هکتار از دیم زارهای استان به طور میانگین فقط تا 500 کیلوگرم محصول گندم و جو به عمل آمدند که به مصرف خوراک دامی رسیدند.

دکتر تشکری به مزارع گندم و جو آبی استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 90 درصد از این مزارع استان مرحله پنج زنی را کامل کرده اند و به مرحله ساقه دهی رسیده اند.

وی تصریح کرد: کشاورزان به منظور تقویت ریشه گیاهان گندم و جو و مقاومت آنها در برابر کم بارشی ها و خشکی باید از کودهای پتاسه، فسفاته، اوره و محلول های اسیدهای آمینه استفاده کنند.

وی همچنین افزود: کشاورزان باید با بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهی در دوره رشدی این گیاهان در مزارع به موقع مبارزه کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال قیمت کودهای پتاسه و فسفاته در مقایسه با قیمت آنها در سال گذشته تا 45 درصد کاهش یافته و قیمت خرید تضمینی آنها نیز افزایش نیافته است، بنابراین توصیه می شود که کشاورزان برای تولید و درآمدزایی بیشتر تمامی توصیه های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند و به آن عمل کنند.

وی همچنین به وضعیت مزارع کلزا اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر دوره رشدی این محصول به مرحله غنچه دهی و گل دهی رسیده است.

وی توصیه کرد: کلزا کاران به منظور افزایش عملکرد گیاه در تولید و بهره وری بیشتر از سولفات آمونیوم برای تغذیه گیاه استفاده کنند و مبارزه با آفات این گیاه به ویژه مبارزه به آفت شته مومی را به موقع انجام دهند.

دکتر تشکری افزود: قیمت خرید تضمینی این گیاه به زودی اعلام می شود.

وی در بخش دیگری از سخن خود با اشاره به فرارسیدن فصل کشت بهاره 1401 اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع آبی موجود در استان محدود است همچنین گیاهان گندم، جو و کلزا در مزارع استان نیز دوره رشدی خود را طی می کنند، بنابراین توصیه می شود تا کشاورزان بین 25 تا 30 درصد از سطح مزارع خود در این فصل کشت بهاره را بکاهند و تا این سطح از مزارع خود را به کشت محصول بهاره اختصاص ندهند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه به طور معمول در استان در فصل کشت بهاره محصولات پنبه، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و چغندرقند کشت می شوند که آنها محصولات آب بر هستند و در عین حال، محصولاتی درآمدزا و راهبردی هستند و نمی توان آنها را از الگوی کشت استان حذف کرد، توصیه کرد: کشاورزان از ارقام بذری مقاوم به خشکی و زودرس استفاده کنند.

وی افزود: کشاورزان در دوره رشدی این گیاهان از کودهای پتاسیم و فسفاته برای تقویت ریشه این گیاهان و مقاومت در برابر خشکی استفاده کنند.

دکتر تشکری از کشاورزان خواست مزارع خود را به سیستم های آبیاری نوین تجهیز کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید