Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: با توجه به بارش های کم اتفاق افتاده در استان، کشاورزان برای تغذیه گیاهان از کود پتاسیم استفاده و باغداران نیز سامانه های آبگیر در باغات ایجاد کنند.

لزوم بکارگیری پتاسیم و سامانه های آبگیر برای تغذیه محصولات در سطوح کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی،  محمدجواد تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به وضعیت بارشی طی چهار ماه گذشته تاکنون، کشاورزان باید به استفاده از کود پتاسیم و استفاده از آبگیر برای جمع آوری بارش ها در پای درختان عمل کنند.

وی گفت: گندمکاران در گندمزارهای دیم خود استفاده از کود پتاسیم به منظور تغذیه محصول کشت شده خود را انجام دهند.

وی همچنین یادآور شد: کشاورزان با مشورت با کارشناسان کشاورزی شهرستان های خود متناسب با اقلیم منطقه کود پتاسیم را با کود اوره استفاده کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین تصریح کرد: کشاورزان زمین های آبی نیز به منظور مقاوم سازی محصول کاشته شده در برابر کم بارشی ها از کود پتاسیم برای سطوح تحت کشت استفاده کنند.

 تشکری در خاتمه به باغداران دیم کار نیز توصیه کرد: از سامانه های آبگیر برای جمع آوری بارش ها در پای درختان استفاده کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید