Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه افزایش چشمگیر قیمت سم ها، کشاورزان خرده مالک استان را در زمینه تامین این نهاده تحت فشار قرار داد، گفت: میزان مصرف سم در استان طی سال جاری و سال گذشته در مقایسه با سال های پیشتر، کمتر شده است.

میزان مصرف سموم در اراضی کشاورزی خراسان شمالی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، محمد رضایی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: با توجه به اینکه در خراسان شمالی حدود 310 تا 330 هزار هکتار سطوح زراعی و باغی وجود دارد، میزان مصرف سالانه سم در استان به طور میانگین 240 تا 260 هزار تن است که در برخی از سال ها این میزان مصرف متاثر از وضعیت آب و هوا تا حدودی کاهش و یا افزایش پیدا می کند.

وی بیان کرد: درصورتیکه خلوص سم صد درصد باشد، این میزان مصرف سالانه سم در هر هکتار از سطوح زراعی و باغی استان 800 گرم می شود و درصورتیکه مواد موثره موجود در سم تا 50 درصد باشد، بیانگر آن است که به طور میانگین در هر هکتار 400 گرم سم مصرف شده است که البته در برخی از سال ها نیز این میزان مصرف به 300 گرم کاهش یافته است.

مدیر حفظ نباتات  سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه میانگین میزان مصرف سالانه سم در سطح کشور به ازای هر هکتار 750 گرم و در سطح دنیا هزار گرم و در برخی از کشورها تا چهار هزار گرم است، تصریح کرد: میزان مصرف سالانه سم در سطوح کشاورزی استان در مقایسه با میزان مصرف سالانه سم با سایر استان ها کمتر است.

وی دلیل مصرف کمتر سم در استان در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر استان ها را بکر بودن استان عنوان کرد و افزود: با مصرف کمتر سم، محصولات سالم تری تولید می شوند که به این تولیدات، محصولات پاک گفته می شود.

رضایی درباره افزایش قیمت سم و میزان تاثیرپذیری در مصرف آن در استان اظهار کرد: با توجه به اینکه پس از سال 98، اعطای ارز یارانه ای از سم حذف و ارز ترجیحی برای خرید آن در دستور کار قرار گرفت، شاهد بودیم که در سال گذشته قیمت سم ها در مقایسه با سال 98 بین سه تا پنج برابر ( تا 500 درصد ) افزایش یافت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید