Iranian Agriculture News Agency

گیاه روغنی کاملینا گیاهی مقاوم به خشکی ، شوری ، گرما ، سرما وآفات وبیماریها است.

گیاه روغنی کاملینا با نیاز آبی کم

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: تاکنون 72 هکتار  گیاه روغنی کاملینا در استان کشت شده که ازاین سطح حدود 40 هکتار سبز گردیده است .

فرزاد عدالتیان افزود: این گیاه دارای  35 درصد روغن و30درصد پروتئین در دانه میباشد.

 وی گفت: گیاه کاملینا دوره رشد کوتاهی داشته و میتواند ظرف مدت کوتاهی به مرحله برداشت برسد و علاوه بر این کنجاله این گیاه هم گزینه مناسبی برای تغذیه احشام در شرایط خشکسالی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد:  گیاه  کاملینا سال گذشته در سطح 22 هکتار در مزارع استان خراسان رضوی کشت شده بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید