Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از آغاز کشت پاییزه دراین استان خبر داد.

آغاز کشت پاییزه در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، فرزاد عدالتیان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: با آغاز کشت پاییزه سال زراعی 1401-1400 انتظار می رود گندم آبی در سطح126 هزار هکتار و گندم دیم در سطح 137 هزار هکتار در سطح استان خراسان رضوی به زیر کشت رود.

وی گفت: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی اقدام به تهیه و تدارک 10 هزارو 527  تن بذر گندم آبی و یکهزارو 35 تن بذر گندم دیم کرده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  بیان نمود: امید است  با تایید قیمت خرید تضمینی(75 هزار ریال برای هرکیلو گندم)و در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و سایر عوامل مقدار 644 هزارو 340   تن گندم توسط کشاورزان استان تولید شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید