Iranian Agriculture News Agency

جلسه کمیته پایش و پیش آگاهی تولیدات گیاهی سازمان باحضور جانشین معاون بهبود تولیدات گیاهی، رئیس مرکر تحقیقات مدیر حفظ نباتات ، رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی ،کارشناسان زراعت ونمایندگان بانک کشاورزی ، هواشناسی ، آب منطقه ای ، تعاون روستایی برگزارشد.

برگزاری جلسه کمیته پایش و پیش آگاهی تولیدات گیاهی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت اقلیمی و پیش بینی بارندگی و دما برای پاییز سال زراعی 1401-1400 توسط نماینده هواشناسی ارائه شد.

 سپس وضعیت پرداخت غرامت ها به کشاورزان در خصوص محصولات زراعی برای سال زراعی 1400-1399 توسط نماینده بانک کشاورزی تشریح گردید.

همپنین نحوه عملکرد ارقام مختلف گندم در مزارع انتخاب مشارکتی  (PVS)در سال زراعی 1399-1400 توسط کارشناس زراعت سازمان بیان شد.

دراین جلسه مقرر گردید با توجه به اهمیت پراکنش بارندگی ها و بیشینه و کمینه دما در برنامه ریزی برای کشت ، اداره هواشناسی پیش بینی های دقیقتر در این خصوص را ارائه و مر کز تحقیقات کشاورزی توصیه های خود را با توجه به پیش بینی های بارندگی و دما ، در زراعت دیم در جهت توصیه و یا عدم توصیه به کشت ، زمان کشت، تولید پایدار و در عین حال ممانعت از خسارات احتمالی برای آگاهی کشاورزان اعلام کند.

همچنین با توجه به خسارات زیاد وارده به کشاورزان در سال زراعی گذشته ناشی از خشکسالی و به جهت نیاز به هزینه برای نهاده ها و کشت در سال زراعی جدید، تاکید گردید پیگیری های لازم برای تسریع در پرداخت باقیمانده غرامت ها به کشاورزان توسط گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی انجام شود،علاوه بر این به منظور امکان پرداخت غرامت کلزاکاران طرف قرارداد با آستان قدس رضوی ، تاکید گردید کشاورزان مذکور هر چه سریعتر نسبت به تسویه حساب با مزرعه نمونه استان قدس رضوی اقدام کنند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید