Iranian Agriculture News Agency

رئیس گروه ماهیان زینتی وسایر آبزیان دفتر آب شیرین سازمان شیلات ایران طی سفر ۲روزه از پتانسیل های شیلاتی خراسان رضوی بازدید بعمل آورد.

سفر رئیس گروه ماهیان زینتی وسایر آبزیان سازمان شیلات ایران به خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر شیلات و امور آبزیان استان هدف از این سفر را بازدید از پتانسیل های شیلات استان در زمنیه تکثیر وپرورش ماهیان زینتی وگیاهان آبزی، همچنین بررسی پیشنهاد ایجاد پایانه صادرات ماهیان زینتی با توجه به موقعیت استراتژیک استان ومرزمشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این استان نسبت به‌دیگر استان‌های کشور است،عنوان نمود. ناصر شهرکی افزود: در ادامه این سفر از مرکز پرورش کروکودیل وتعدادی ازمراکز تکثیر وپرورش ماهیان زینتی استان بازدید بعمل آمد

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید