Iranian Agriculture News Agency

خراسان رضوی ازقطب های تولید پنبه درکشوربوده ودر۲۲شهرستان این استان کشت پنبه صورت می گیرد.

آغاز کشت پنبه در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر زراعت سازمان با بیان این مطلب اظهار داشت: کشت پنبه درشهرستان سرخس که ازمناطق گرمسیراستان خراسان رضوی می باشد ، آغازشده است.

فرزاد عدالتیان افزود: خراسان رضوی درسال گذشته مقام اول سطح زیرکشت پنبه کشوربا  سطح 22 هزارو 650  هکتار بوده  وازاین سطح 57 هزارتن وش تولیدگردیده است که  در 20کارخانه پنبه پاک کنی فعال استان نیز کارتصفیه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: درسال زراعی جاری برنامه کشت 25 هزارهکتار پنبه ابلاغ گردیده است وکارتدارک بذرکرک زدایی شده پنبه نیز از آذرماه سال گذشته درکارخانه لینترگیری بذرکاشمرآغاز شده وهمچنان ادامه دارد.

وی گفت: تاکنون حدود 500 تن بذردلینته پنبه تولیدشده است که 140 تن بذراز ارقام ورامین، خورشید، ساجدی، ارمغان و شایان ، پس ازصدورمجوزهای لازم ، درحال ارسال به شهرستانهای استان می باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ازمهمترین پروژه های سال زراعی درکشت پنبه ،ارتقا ء حاصلخیزی خاک وایجادپایلوت تغذیه،کاربردهورمون های تنظیم کننده رشدوبرگریزها،افزایش بهره وری مصرف آب،توسعه برداشت ماشینی،پایش آفات،کشت نشایی پنبه وهمچنین رقم بندی در20کارخانه فعال استان می باشد.                                                        

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید