Iranian Agriculture News Agency

مهمترین اقدامات در خصوص مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی در دست انجام و یا در حال برنامه ریزی است.

کشت نشایی و تولید سبزی و صیفی در گلخانه به منظور افزایش بهره‌وری آب

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب در نخستین همایش ملی کم آبیاری که بصورت وبینار برگزار گردید اظهار داشت :توانمند سازی کشاورزان و جوامع روستایی یکی از این اقدامهاست که هرچه کشاورزان در آمد بیشتری داشته باشند انگیزه برای افزایش بهره وری اقتصادی و استفاده بهینه از آب و انرژی در فعالیتهای کشاورزی بیشتر خواهد شد.

محمد رضا اورانی افزود: از راههای دیگر طراحی و برنامه ریزی الگوی کشت بادر نظر گرفتن منابع آب محدود است  بطوریکه دولت تلاش دارد از طریق اعطای مشوقها مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی سبب تسریع در توسعه گیاهان مد نظر شود.

وی گفت: تسطیح لیزری اراضی با هدف توزیع  یکنواخت آب در سطح مزرعه در روشهای آبیاری سطحی و سنتی ، استفاده از ارقام زودرس در محصولاتی مانند پنبه ، چغندر قند ، ذرت و ذرت علوفه ای ، کشت نشایی گیاهانی مانند چغند قند و پنبه و سبزی و صیفی و تولید سبزی و صیفی در گلخانه به جای فضای باز از راهکارهای دیگر بهره وری آب در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: توسعه روشهای نوین آبیاری بویژه آبیاری زیر سطحی در باغات ،آبیاری  تیپ در زراعتهای ردیفی و صیفی وآبیاری  کم فشار در شرایطآبهای شورو خرده مالکی ، کاهش تلفات تبخیر  با استفاده از انواع مالچهای طبیعی و مصنوعی با تاکید بر حفظ محیط زیست ، بکار گیری کشاورزی حفاظتی برای افزایش رطوبت و ماده آلی خاک و استفاده از ظرفیت سیلاب برای افزایش رطوبت خاک ،  از دیگر روشها است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: مدیریت علمی مزارع دیم و استفاده  حد اکثری از از آب سبز برای تولید محصولات کشاورزی ، تغذیه ، بذر مناسب ، خاکورزی مناسب با  شرایط دیم ، مکانیزاسیون و الگوی کشت متناسب با اقلیم   و برنامه ریزی برای تولید ماهی و انواع آبزیان در آبهای کشاورزی با شوری زیاداز جمله دیگر  این فعالیتهاست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید