Iranian Agriculture News Agency

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی نحوه تغذیه مزارع کشت پاییزه در استان را تشریح نمود.

توصیه تغذیه‌ای کشت پاییزه

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، کشاورز در این خصوص اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان آبیاری مزارع در مناطق گرم انجام شده و  از منابع کودی فسفره و پتاسه با حلالیت بالا به میزان 10 کیلوگرم در هکتار استفاده شود  و اولویت با کود های با  pH اسیدی می باشد.

وی افزود: به دلیل قیمت کود ها، می توان از هر منبع کودی فسفاته نظیر اوره فسفات، فسفات آمونیوم جامد یا مایع، سوپر فسفات تریپل، 10-25-10 همرا با آب آبیاری به میزان 10 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود. 

وی گفت: در مناطق گرمتر که گندم در اواخر مرحله پنجه دهی و کلزا در مرحله خروج از روزت می باشد کود سرک اوره (گندم 50 کیلوگرم درهکتار و برای کلزا 25 کیلوگرم درهکتار اوره بعلاوه 50 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم) هم استفاده شود ولی در مناطق سردتر که احتمال سرمازدگی در آینده وجود دارد و مراحل رشدی عقب تر است فعلا فقط از کود های فسفره و پتاسه مصرف و از کود های ازته استفاده نشود.

 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان  کرد: مصرف اسید هیومیک راندمان جذب کود ها را افزایش می دهد میزان مصرف 3 تا 4 لیتر مایع در هکتار در مناطقی که با تنش خشکی مواجه نیستند توصیه می شود ، همچنین مصرف اسید آمینه به میزان 2 لیتر در هکتار همراه با کود کامل میکرو به میزان 1.5 کیلوگرم در هکتار توصیه میشود .

دکتر کشاورز تاکید نمود: در روش کود آبیاری از بشکه های شیردار استفاده شود .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید