Iranian Agriculture News Agency

درجه حرارت پایین و نبود رطوبت مناسب موجب کاهش رشد پیازهای زعفران در استان شده است.

توصیه انجام محلول پاشی در مزارع زعفران خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر باغبانی سازمان بابیان این مطلب اظهار داشت: طی بازدید‌های میدانی انجام شده از مزارع زعفران، بررسی اندام‌های هوایی و زیر زمینی این گیاه  نشان می‌دهد که درجه حرارت‌های پایین در اواسط پاییز و اوایل زمستان سال جاری و همچنین نبود رطوبت مناسب به دلیل فقدان بارندگی موثر در طی این مدت باعث شده برگهای زعفران که سطح فتوسنتز کننده گیاه می باشد بین 10 تا20 درصد در مناطق مختلف از بین رفته و باعث کاهش تولید مواد فتوسنتزی و نهایتا کاهش رشد پیازها شده است.

سید هاشم نقیبی افزود: با بررسی اندام های زیر زمینی مشخص شد انتقال مواد غذایی از پیازهای مادری به پیازهای دختری بسیار کم اتفاق افتاده و همچنین به دلیل سرما و عدم رطوبت مناسب، جذب مواد غذایی توسط ریشه ها و انتقال آن به پیاز های دختری بسیار کم و بطئی بوده و برای ترمیم بخشی از این خسارت انجام دو نوبت محلول پاشی با کودهای کامل(N-P-K) که غیر از عناصر اصلی حاوی مقادیری از عناصر کم مصرف هستند با غلظت های 5 الی 7 در هزار در اسرع وقت ضروری بوده و بدیهی است که پس از محلول پاشی نیاز به آبیاری مزارع است.

وی ادامه داد : در این مورد لازم به توضیح است که توصیه های قبلی سازمان در شرایط نرمال اقلیمی مصرف کود های محلول فقط یک بار و در پایان بهمن تا نیمه اسفند ماه بوده است ولی خسارت وارده از سرما و کاهش نزولات در سال جاری بر روی رشد و نمو گیاه زعفران ایجاب می‌کند، این محلول پاشی در حال حاضرطی دو نوبت تا اواخر اسفند ماه انجام شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  خاطر نشان کرد: در انجام محلول پاشی مزارع زعفران مواردی مثل، یکنواختی محلول تهیه شده، آبیاری پس از محلول پاشی، دمای مناسب در زمان محلول پاشی، کالیبره کردن محلول پاشها و رعایت غلظت محلول از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مجددا بر این موارد تاکید می‌شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید