Iranian Agriculture News Agency

دومین جلسه پایش و پیش آگاهی تولیدات گیاهی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه د ر تالارجلسات برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه پایش و پیش آگاهی تولیدات گیاهی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، دراین جلسه ابتدا گزارشی وضعیت اقلیمی و پیش بینی های بارندگی و دما  در ادامه سال زراعی جاری توسط نماینده هواشناسی ارایه شد.

سپس  گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام گرفته در خصوص مبارزه با عوامل خسارتزا (کشت پاییزه خصوصا گندم ). توسط مدیر حفظ نباتات قرائت شد.

در ادامه  دستورالعمل و توصیه های لازم در خصوص تغذیه گیاهی با توجه به شرایط موجود برای مزارع گندم و جو ( آبی و دیم) توسط   محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تشریح شد.  

در این جلسه همچنین وضعیت جذب و تدارک کودهای شیمیایی سهمیه استان  توسط رئیس شرکت خدمات حمایتی و نماینده سازمان تعاون روستایی بیان شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان هم در این جلسه اظهار داشت : امسال بارندگی استان مشکل داشته و درجه حرارت پایین بوده و گیاهان استقرار خوبی نداشته  و سطح سبز خوبی نداریم،  همچنین سرمای سخت باعث خسارتهایی شده  و نیاز به کمک دارد.   

غلامحسین ساربان افزود: مسایل افزایش بیماریها و ریزش زودتر از موقع  سن اتفاق خواهد افتاد که در این مورد مدیریت حفظ نباتات و زراعت اقدام خواهند کرد.

 وی گفت: پیشنهاد می‌شود در هر شهرستان  یکی از تشکل‌هایی که بتواند از کشاورز کارت استفاده کند بخشی از نیاز فسفر و پتاس را بتدریج تهیه و تامین کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مسایل آبیاری مکاتباتی با سازمان آب انجام خواهد شد، قطعا مزارع نیاز به آبیاری دارند و لی در آبیاری اولیه که توصیه شد، عمدتا باید کود فسفات و پتاس مصرف شود و مصرف کود ازته  بخصوص در مزارع کلزا  خیلی مد نظر ما نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان تاکید کرد: هدف ما جذب 130 درصدی کود ازته است و به شهرستانهایی را که در این خصوص اقدام نکرده اند تذکر لازم داده خواهد شد.  

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید