Iranian Agriculture News Agency

وبینار شورای مشورتی سازمان جهاد کشاورزی با حضور قائم مقام رئیس سازمان برگزارشد.

برگزاری وبینار شورای مشورتی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  در این جلسه  قائم مقام رئیس سازمان با اشاره به برگزاری نمایشگاه افغانستان از تاریخ 21 تا 24 بهمن ماه اظهار داشت : انتظار داریم با توجه به پتانسیلهای خراسان رضوی، اتحادیه ها ، تشکلها و تعاونیها در این نمایشگاه حضور یابند  تا از ظرفیت خدمات نظام مهندسی و صادرات آن استفاده شود.

 جواد اسماعیلی ضمن تیریک حضور آقای صداقت بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ، حضور پررنگ سازمان نظام مهندسی در این نمایشگاه با توجه به توانمندی بالای اعضای نظام مهندسی و بهره گیری از تفاهمات و ظرفیتها و قرار داد ها  را خواستار شد.

 به گزارش خبر نگار ما در این جلسه طرح آبادانی و پیشرفت باخرز که بنیاد مسکن به عنوان معین اقتصادی  این شهرستان مشخص شده  و برای تدوین سند توسعه روستاهای آ ن توسط جهاد دانشگاهی مطالعاتی  انجام گرفته  ،مطرح شد که اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند.

همچنین در این وبینار طرح ساماندهی تامین و توزیع واحدهای تولیدی سبزی نیشابور توسط مدیر جهاد جهاد کشاورزی شهرستان تشریح و مورد بحث و گفتگو اعضاء قرار گرفت.

همچنین" مشکل ایجاد شده  برای احداث گلخانه ها در محدوه قانونی روستاهای داری طرح هادی"  توسط رئیس نظام صنفی کشاورزی  استان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه آقای گرمرودی استاد دانشگاه فردوسی طرح خود را برای ایجاد مدیریتی واحد ویکپارچه در خصوص محصول زعفران مطرح کرد.     

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید