Iranian Agriculture News Agency

مکان یابی عملیات سرشاخه کاری درختان هسته دار, دانه دار و دانه ریز د ر خراسان رضوی در حال اجراست

عملیات مکان یابی سرشاخه کاری در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: این مدیریت با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی درنظر دارد در برخی شهرستانهای عملیات سرشاخه کاری را  انجام دهد.

سید هاشم نقیبی افزود:لذا باغات مورد نظرتوسط شهرستانها اعلام گردیده تاهمکاران مدیریت امورباغبانی باتفاق محقیقین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهت تائید نهایی باغ اقدام کنند.

 وی با اشاره به اینکه درخصوص مکان یابی سرشاخه کاری  باید سن باغ  باید حداکثر 20سال و حداقل سطح یک هکتار باشد گفت: برای درختان گیلاس شهرستان‌های: مشهد، نیشابور، چناران، طرقبه و شاندیز، برای باغات انگور شهرستانهای: قوچان، کاشمر، خلیل آباد، چناران، برای باغات سیب شهرستانهای: نیشابور، درگز، قوچان، مشهد و برای باغات بادام شهرستانهای: تربت حیدریه، کاشمر، جغتای در نظر گرفته شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید