Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نحوه مبارزه با مبارزه با سنهای خسارتزای پسته را تشریح کرد.

مبارزه با سن‌های خسارتزا و خشکیدگی شاخه‌ها و سرشاخه‌های درختان پسته

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  فاطمه حلاج نیا در این خصوص اظهار داشت: سن‌ها از ابتدای فصل  و با ظاهر شدن میوه و حتی نزدیک به زمان برداشت می‌توانند به میوه پسته خسارت زده و در برخی سال‌ها باعث ایجاد خسارت بسیار زیاد شوند.

وی افزود: زمستان گذرانی سن‌ها معمولا بصورت حشرات کامل در حال دیاپوژ در پناهگاه‌های مختلف مانند  زیربوته‌ها و علف‌های هرز موجود در داخل باغ یا حاشیه باغ‌ها، شکاف تنه درختان و چوب‌های خشک، در شکاف زمین و همچنین در زیر پوستک تنه درختان گز ، سنجد ، انگور و برخی درون میوه‌های خشک بجامانده از سال قبل در داخل و یا مزارع حاشیه باغات پسته است.

 وی تاکید کرد: لذا بهتر است که در طی فصل زمستان با نابودی پناهگاه‌های  زمستانی آفت از جمله علف‌های خشک کف باغ، برگ‌های ریخته شده در اطراف درختان، بقایای میوه موجود در سطح یا در حاشیه باغ از جمله هندوانه، خربزه و گوجه فرنگی، جمعیت زمستانی آن‌ها را کاهش داد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص  بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته نیز گفت: خشکیدگی سرشاخه درختان پسته که ناشی از چند نوع قارچ می باشد در سال‌های اخیر شیوع زیادی در مناطق پسته کاری استان خصوصا در شهرستان‌هایی مانند بردسکن پیدا کرده است.

فاطمه حلاج نیا ادامه داد: اهمیت بیماری بحدی است که در برخی از باغ‌ها خشکیدگی شاخه‌ها و سرشاخه‌های درختان تا مرز خشکیدگی کامل درخت پیش رفته‌اند.

وی درباره مدیریت زمستانه  بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته بیان کرد: هرس شاخه‌های آلوده به میزان 10 تا 15 سانتی متر از زیر قسمت سیاه شده و سوزاندن آن‌ها ، پوشاندن محل‌های برش مخصوصا برش‌های باسطح مقطع بزرگ مانند شاخه‌های اصلی یا فرعی بزرگ با مخلوط برد و 8 درصد و یا چسب پیوند دارای قارچکش، محلولپاشی درختان با محلول 2تا 3 در هزار اکسی کلرورمس  بعد از هرس وریزش برگ‌ها بخشی از اقداماتی است که می‌توان در این خصوص انجام داد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:  همچنین  ریشه کنی و سوزاندن درختان با آلودگی زیاد ، شکستن لایه‌های خاکی سخت موجود در قسمت‌های پایین و یازیر منطقه ریشه انداز که معمولا دارای بافت آهکی هستند که با راهنمایی کارشناسان مجرب و تقویت درختان با کودهای آلی و شیمیایی (کودهای فسفره ) با توجه به آزمایشات خاک و نظر کارشناس تغذیه از روش‌های دیگر مدیریت زمستانه بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته هست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید