Iranian Agriculture News Agency

کارگروه خرید حمایتی زعفران با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی و اعضای کارگروه ظهرشنبه در جهادکشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

بخشی از نظارت بر خرید حمایتی زعفران باید غیرمحسوس باشد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: امروزه فروش آمار و اطلاعات محل کسب عده ای سودجو شده است. چارچوب خرید حمایتی زعفران مشخص و روشن است. وقتی نتایج آزمایش کیفیت زعفران تحویلی کشاورز مشخص می شود اول اینکه نباید اجازه دهیم اعمال نظر شود و دیگر اینکه نتیجه آزمایش باید محرمانه باشد. ما در جهادکشاورزی و تعاون روستائی امین مردم هستیم افراد سودجو سراغ هر مسئولی می روند، باید حواسمان باشد کاری نکنیم که اگر باتوجه به نتیجه آزمایش زعفران نتوانستیم محصول کشاورز را بخریم به وی صدمه وارد شود.

محمدرضا اورانی خاطرنشان کرد: به جز کارگروه استانی خرید حمایتی زعفران و خبره شهرستان ها حق نداریم به هیچ احدی نتایج را اعلام کنیم. هیچ خبره شهرستان در مرکز خرید حمایتی زعفران حق ندارد اطلاعات آزمایشات را به فروشگاه ها اعلام کند که اگر مواردی مشاهده شد برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: بخشنامه صریح دولت اجازه تعطیلی به مراکز خدمات رسان را نمی دهد لذا در محدودیت های کرونایی فعلی مراکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان ها باید همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: اگر متصدی ای که برای تماس با کشاورزان انتخاب می شود فردی دلسوز باشد قطع به یقین یکبار تماس گرفتن و عدم پاسخ کشاورز، پایان کارش نبوده و تا حصول نتیجه پیگیر خواهد بود. بعید است نتوانیم کشاورز را با تماس در ساعات مختلف پیدا کنیم. ضمن اینکه متنی آماده شود از طریق سامانه پیامکی به کشاورزانی که برای عقد قرارداد نهایی مراجعه نکرده اند در فواصل زمانی مشخص ارسال و مستندسازی شود.

رئیس سازمان تعاون روستائی گفت: هم اکنون خرید حمایتی زعفران در 10مرکز خرید حمایتی در حال انجام است و تاکنون 7061 کیلوگرم خرید حمایتی توسط تعاون روستائی انجام شده است.

ایرج ناصری مقدم افزود: با مراجعه اولیه کشاورز و دریافت محصول، قرارداد موقتی با وی منعقد می گردد و نمونه جهت انجام آزمایش به مرکز استان ارسال می گردد. با تایید کیفیت در نتیجه آزمایش، با کشاورز تماس گرفته می شود تا شخصا به مرکز خریدحمایتی مراجعه و قرارداد نهایی را امضا نماید. در این صورت است که امکان ثبت در سامانه میسر خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید