Iranian Agriculture News Agency

جلسه کشت پاییزه با حضور رئیس سازمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی ، رئیس شرکت خدمات کشاورزی ، معاون مدیر حفظ نباتات و مسئول امور شهرستانها بصورت حضوری و باشرکت مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها بصورت ویدیو کنفرانس روز ۲۷ آبان در تالار جلسات برگزارشد.

برگزاری جلسه کشت پاییزه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه  طی سخنانی اظهار داشت:مدیران و معاونین فنی جهاد کشاورزی شهرستانها حضور خودرا در مزرعه و واحد های تولیدی تقویت کنند چون کشاورزی در داخل مزرعه باید پیش برود.

محمد رضا اورانی افزود: گندم ، جو دانه های روغنی ، چغندر قندو... بدلیل تاثیرشان در زندگی مردم  در سیاستگذاری بعنوان محصولات اساسی نامگذاری شده اند بنابر این باید مدیران جهاد کشاورزی نسبت به تشویق و ترغیب کشاورزان  به کشت محصولات اساسی اقدام کنند و این امر سرلوحه امور قرار دهند.

وی گفت: کمبود نیروی کار یکی از دغدغه های کشاورزان است که باید بامکانیزاسیون جبران شود و مکانیزاسیون تنها خرید تراکتور و کمباین نیست که  دبه تولید کننده های واقعی تعلق می گیرد  بلکه باید ادوات و دنباله بند ها نیز خریداری شود .

وی ادامه داد: شرکت خدمات حملیتی و تعاون روستایی تلاش کنند تا پایان اسفندماه جذب کود اوره را 30 درصد افزایش دهند چون باید سهمیه کوداوره استان درسال 1400 رابه 160 هزارتن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: به جای تکیه برنهاده های ارزان قیمت باید به کشاورزان آموزش داده شود تا راندمان عملکرد محصولات  را افزایش دهند.

محمد رضا اورانی اظهار داشت: کارگزاران بیمه کشاورزی باید در یک جا ساکن نباشند و به همراه مدیران و کارشناسان پهنه در عرصه های کشاورزی حضور داشته باشند و اگر کارگزاری در این رابطه سستی کرد مجوز کارگزاری اش لغو شود.

این مقام مسئول برموضوعاتی چون تقویت مراقبتهای تغذیه ای کلزا ، پلاک گذاری کلیه ماشنهای کشاورزی باقیمانده تا پایان سال 99 برای دریافت کارت سوخت  ، تامین چاپر ، تشکیل شرکتهای خدمات مکانیزه بزرگ جهت خودکفایی استان از کمباین و عدم پرداخت هزینه های سنگین حمل و نقل و ایجاد تنوع در ارقام گندم و جو تاکید کرد .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید