Iranian Agriculture News Agency

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با صدور ۱۱۰۰جواز تاسیس در صنایع تبدیلی و غذایی زمینه اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر در استان خراسان رضوی فراهم شده است.

صنایع تبدیلی زمینه اشتغال بالغ بر ۱۶۰۰۰ نفر را فراهم کرده است

مجید رضائی فریمانی در گفتگو باخبرنگار ایانا در خراسان رضوی با اشاره به تنوع آب و هوا و امکان تولید تقریباً تمام انواع محصولات مناطق معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری در خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی دارای رتبه‌های اول تا سوم کشوری در تولید برخی محصولات زراعی، باغی و دامی در کشور است.

وی افزود: با وجود افزایش روزافزون تولید محصولات کشاورزی، عواملی نظیر افزایش جمعیت و عدم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مانع از رسیدن به نقطه خودکفایی و امکان صادرات در بسیاری از محصولات می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ضایعات در تمام مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف ایجاد می‌شود، عنوان داشت: با توجه به عرضه فصلی و تقاضای دائمی محصولات کشاورزی، کانال توزیع و بازاریابی شرایط خاصی را می‌طلبد؛ یکی از روش‌های اقتصادی جلوگیری از ضایعات ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی است.

وی اضافه کرد: صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی، امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد.

رضائی فریمانی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی می‌تواند موجب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ایجاد درامدهای ارزی شود، گفت: صنایع تبدیلی از محصولات کشاورزی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند؛ گسترش و توسعه صنایع مذکور موجب افزایش تولید و یا افزایش استفاده از تولیدات گردیده و به طور غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده خواهد کرد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد 1100 واحد در استان به بهره برداری رسیده که با ظرفیت اسمی تولید نه میلیون و 105 هزار تن تولید زمینه اشتغال هشت هزار و 16700 نفر را در سال فراهم کرده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به 540 جواز تأسیس صادر شده گفت: در صورت رسیدن به مرحله بهره برداری جذب885 هزار 553 هزار تن، اشتغال یازده هزار و 2400 نفر در استان را فراهم می‌شود.

وی افزود: از نظر رتبه کشوری به استناد آمار موجود واحدهای به بهره برداری رسیده، خراسان رضوی رتبه اول در جذب مواد خام را داراست .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید