Iranian Agriculture News Agency

جلسه تببین (تفاهم نامه منعقده بین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد زیست فناوری) و راهکارهای اجرایی نمودن آن با حضور رئیس سازمان ، جانشین رئیس سازمان ،معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی به همراه اعضای هیات مدیره و جانشین رئیس مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی ، روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان در تالار جلسات سازمان برگزار شد.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جلسه تببین (تفاهم نامه منعقده بین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی سخنانی اظهار داشت: اقداماتی که در صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی صورت گرفته است رضایت بخش است ولی تا حد مطلوب فاصله دارد چون جایگاه بخش کشاورزی استان جایگاهی برجسته است بنا براین سازمان جهاد کشاورزی ، صندوق توسعه و تشکلها باید کمک کنند تا به این مسیر سرعت بیشتری بدهیم.

محمد رضا اورانی افزود: در بحث شرکتهای دانش بنیان نگاه ما باید به حلقه های مفقوده در کشور باشد یعنی با حمایت از این شرکتها یک مشکلی از مردم کشور حل شود.

وی گفت: صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی باید فرمتهای سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای دانش بنیان را برای ارائه ، آماده کند.

وی ادامه داد: تشکلهای توانمند ترغیب شوند تا به سمت بازار دیجیتالی بروند و هرکدام از تشکلها که می خواهد در بازاردیجیتالی سرمایه گذاری کند از طرف صندوق و هیئت مدیره برای آنها سیاستهای حمایتی اعمال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: فهرستی از محققین بازنشسته و شاغل مرکز تحقیقات تهیه شده و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از طریق برگزاری جلسه  با این محققین ، با آنان ارتباط برقرار کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: رفتارو گفتار و کردار ما در صندوق ، به سمت تشویق و ترغیب به کارهای گروهی و داخل شبکه باشد ، صندوقی که در کنار شرکتهای تعاونی تولید باشد صندوقی  موفق است.

محمد رضا اورانی برموضوعاتی  چون تشکیل نمایشگاههای مجازی با مجوز صندوق برای صادرات و واردات ، ورود صندوق به مسائل حمل و نقل کشاورزی ، تشکیل شرکت بیمه توسط صندوق برای بهره بردن بخش کشاورزی از آن ،  استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی توسط صندوق در خصوص نهاده ها و کالاهای کشاورزی و  تعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با  کمیته امداد ، تاکید نمود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید