Iranian Agriculture News Agency

مشکلات مربوط به سامانه بازار گاه نهاده‌‌های کشاورزی به صورت وبینار و با حضور معاون توسه بازرگانی ،معاون تولیدات دامی ،مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و رییس دامپزشکی کشور و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها برگزار شد.

بررسی مشکلات سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، در این نشست رییس سازمان جهاد کشاورزی چالش‌های سامانه بازارگاه را در استان اعلام و خواستار رفع آنها شد.

محمد رضا اورانی گفت: سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی توسط مجموعه بانک کشاورزی طراحی و مدیریت می‌شود، تمام شعب بانک کشاورزی در سطح استان و کشور به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند متقاضیان را ثبت نام و برای آنان افتتاح حساب کرده و رمز صادر کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که به نظر می رسد این اعتماد به کارشناسان وزرات جهاد کشاورزی نبوده و برای سامانه مزبور در استان خراسان رضوی با 30 شهرستان و نزدیک به 2000 کاربر مرغدار، دامداران، کارخانه خوراک دام و اتحادیه و تعاونی تنها یک سطح دسترسی تعریف شده و این موضوع ثبت نام کاربران و تخصیص نهاده  و نظارت بر توزیع را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: کاربر سامانه در جهادکشاورزی استان به جزئیات نهاده توزیع شده از سوی اتحادیه ها و تعاونی ها دسترسی ندارد و زمانی که اتحادیه یا تعاونی، نهاده ای را بین دامداران یا تعاونی های زیر مجموعه خود از طریق سامانه توزیع می نماید ، امکان رصد و پیگیری و دستیابی به ریز توزیع انجام شده در ستاد استان وجود ندارد و برای رصد و کنترل توزیع انجام شده توسط اتحادیه ها و تعاونی ها الزاما می بایست لیست توزیع بصورت دستی از آنان دریافت شود و به دلیل کثرت اطلاعات و حجم بالا، امکان تطابق آنها با متخصات توزیع سامانه ای میسر نیست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین اشاره کرد: اطلاعات ارائه شده در سامانه بازارگاه برای خریداران دارای یک نقص فاحش بوده و ظرفیت و نوع پرورش دام و طیور دامدار ، قابل مشاهده نیست لذا نمی توان بررسی کرد نهاده تخصیصی متناسب با نوع دام و ظرفیت واحد دامدارای یا مرغداری بوده است یا خیر ؟ با توجه به وظیفه مندی جهاد کشاورزی استان‌ها در رصد و پایش نهاده‌‌های تخصیص یافته، این نقیصه فرایند کنترل را با چالش جدی مواجه کرده است.

اورانی اظهار داشت: برای توزیع نهاده های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام ، علاوه بر اینکه از طریق سامانه بازارگاه برای خریداران تخصیص داده می شود، باید یک تائیدیه بصورت کتبی نیز به شرکت پشتیبانی امور دام ارسال شود، این موضوع افزایش بروکراسی اداری و مراجعه مکرر دامدار و مرغدار را بدنبال دارد.

این مقام مسئول گفت: برای توزیع نهاده های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام ، علاوه بر اینکه از طریق سامانه بازارگاه  برای خریداران تخصیص داده می شود ، می بایست یک تائیدیه بصورت کتبی نیز به شرکت پشتیبانی امور دام ارسال گردد . این موضوع افزایش بروکراسی اداری و مراجعه مکرر دامدار و مرغدار را بدنبال دارد و برای خرید نهاده های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام ، فقط امکان یکبار خرید یک محصول در روز وجود دارد و اگر یک تعاونی یا اتحادیه ، بخواهد خریدهای بعدی را از محموله های پششتیبانی امور دام انجام دهد ، می بایست تا روز کاری بعد معطل بماند .

اورانی در پایان یادآور شد: قرار بوده است سامانه امکان خرید به موقع نهاده را برای بارگیری سریع بین 7 تا 10 روز فراهم کند و نیز یک نهاده زمانی در سامانه بارگذاری شود که آماده بارگیری باشد ولی در حال حاضر شاهد تاخیر چند ماهه در بارگیریها هستیم . حتی بعضی مواقع سهمیه ای در سامانه بارگذاری و خریداری شده که موجود نبوده و بنا به اظهار شرکت وارد کننده از محموله بعدی  قرار است بارگیری انجام شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید