Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال پیش بینی می شود که 210 هزارتن سیب و حدود 60 هزار تن گلابی از سطح باغات خراسان رضوی برداشت شود.

پیش‌بینی برداشت 210 هزار تن سیب از باغات خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، سید هاشم نقیبی مدیر باغبانی سازمان با بیان این مطلب اظهار داشت: از سطوح یادشده 14 هزارو 849 هکتار سیب و 4 هزارو 834 هکتار گلابی ،  بارور است.

نقیبی افزود:  امسال پیش بینی می شود که 210 هزارتن سیب و حدود 60 هزار تن گلابی از سطح باغات خراسان رضوی برداشت شود.

وی ادامه داد : گلدن دلیشز، رد دلیشز،گرانی اسمیت، فوجی و  گالا از ارقام  کشت شده سیب و دم کج، اسپادونا،درگزی،کوشیا و نطنز از ارقام کشت شده  گلابی در استان خراسان رضوی  است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت : چناران، مشهد، قوچان و  نیشابور از شهرستانها پیشرو در کشت سیب و چناران، مشهد، درگز و نیشابور از شهرستانهای پیشرودر کشت گلابی بشمار می روند.

وی یاد آورشد: متوسط عملکرد سیب در خراسان رضوی 14 هزارو 146 کیلوگرم در هکتار  و متوسط عملکرد گلابی 12 هزارو 382 کیلوگرم در هکتار است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید