Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سطح کشت بادام آبی در خراسان رضوی 8 هزارو 730 هکتار است .

تولید 7 هزارو 629 تن بادام آبی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب، گقت: از سطح یاد شده 7 هزارو 988 هکتار بارور بوده  که از این سطح 7 هزارو 629 تن بادام آبی تولید  شده است.

سید هاشم نقیبی افزود: ارقام  شکوفه، شاهرودی دیر گل  و ارقام 13،19، 11، 21 از مهمترین ارقام کشت شده بادام آبی است  و جوین ، سبزوار و درگز  از شهرستانهای پیشرو در کشت این محصول  به شمار می روند.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید