Iranian Agriculture News Agency

خراسان رضوی ۴۲۲۶۵ قطعه در پایگاه اطلاعات مکانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری کرده است.

بارگذاری بالغ بر 42هزار قطعه در پایگاه اطلاعات مکانی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، دوره آموزشی ثبت محدوده قطعات اراضی با حضور اعضا و مسئولین پهنه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: سیستم یکپارچه در بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی، تولید با حفظ منابع پایه، مدیریت و پایش این بخش و تقویت معیشت بهره برداران برنامه‌ریزی شده و در حال تکوین است.

وی با بیان اینکه 42265 قطعه در سامانه پایگاه اطلاعات مکانی وزارت جهاد کشاورزی ترسیم شده است، گفت:این سامانه به آدرس htpps://agrimap.maj.irدر اختیار کارشناسان پهنه قرار گرفته است که اقدام به ثبت قطعات کشاورزان کنند.

محمد صبور بیلندی گفت: شورای راهبردی یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک در راستای طرحهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خراسان رضوی تشکیل شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی با اعلام این خبر افزود: این شورا مسئولیت راهبری، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با راه‌اندازی و توسعه سیاک در سطح استان را داراست.

وی اظهار کرد: فراهم کردن بستر اجرای مصوبات ملی طرح سیاک و دریافت گزارش‌های دوره ای از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و بررسی محدودیت‌ها و موانع انجام طرح و رفع آن از جمله وظایف این شورا است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی تصریح کرد: اطلاعات توصیفی مورد نیاز برای مدیریت برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی مشتمل بر اطلاعات منابع آب و خاک کشاورزی، اطلاعات تولید محصولات کشاورزی و اطلاعات تولیدکنندگان این بخش نیز به تدریج در حال بارگذاری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید