Iranian Agriculture News Agency

طرح مهارت آموزی اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ترسیم شد.

جزئیات طرح مهارت‌آموزی و توان‌افزایی کارشناسان کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، معاون آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: پیرو تفاهم نامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جلساتی در استان خراسان رضوی برگزار و طی آن مدلی به نام طرح مهارت آموزی اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تصویب شد.

حسین روحانی افزود: در این طرح متناسب با نیاز نیروی انسانی ماهر و متخصص در اتحادیه‌ها و اصناف تخصصی کشاورزی، دوره‌هایی مهارتی برگزار و مدارکی با تایید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی، صادر می‌شود.

وی هدف از انعقاد تفاهم نامه را  مشارکت همه ارکان موثرو استفاده از ظرفیت، توانمندی و امکانات طرفین دراجرای طرح مهارت افزایی کارشناس متخصص موضوعی موردنیازبخش کشاورزی استان و نیز همکاری در زمینه سازی برای اشتغال آفرینی مهارت آموزان طرح ، اعلام کرد.

وی ادامه داد: امروزه یکی از مشکلات اصلی بهره برداران حقیقی وحقوقی بخش کشاورزی که به صورت روشن از سوی مراجع مختلف در محافل رسمی علمی واجرایی بخش کشاورزی به گوش می رسد،  تعدد دانش آموخته های کشاورزی در رشته های مختلف وعدم توانمندی مهارتی آنان جهت فعالیت در بخش کشاورزیاست، به منظور رفع این معضل  وتامین کارشناس واجد مهارت در زمینه‌های مختلف مورد نیاز بخش کشاورز استان و با هدف آموزش وتربیت نیروی ماهر و متخصص از میان اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، برنامه‌ریزی برای اجرای طرح در سه ماهه سوم سال 1398 صورت گرفت.

معاون آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی گفت: در این راستا تاکنون تعداد 12 تفاهم نامه با تشکلهای بخش کشاورزی منعقد شده است و فراخوان‌های لازم از طریق سایت سازمان نظام مهندسی کشاو رزی استان برای جذب متقاضیان داده شده است.

حسین روحانی یاد آورشد: در حال حاضر تعداد 30 نفر مهارت آموز در چهار زمینه از ابتدای خردادماه سال جاری  در واحدهای مختلف تولیدی تحت نظارت اساتید راهنما ومربیان مهارت آموزی مستقر در واحدهای تولیدی مشغول مهارت آموزی هستند.

وی افزود: به منظور ارتباط مستمر با مهارت آموزان ،  گروه مجازی با حضور همه ارکان دخیل در امر مهارت آموزی فعال وپاسخگویی به مسایل ومشکلات صورت می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید