Iranian Agriculture News Agency

موضوع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی بحث چالشی روز جهت استمرار تولید در بخش کشاورزی است.

شماره تلفن ۱۳۱ چشم بینا برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: باید به همه مالکان اراضی کشاورزی و عموم مردم وسرمایه گذاران بر روی عرصه های کشاورزی به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود که هرگونه تغییر کاربری، قطعه بندی و خرد کردن اراضی کشاورزی ممنوع بوده وضمن عدم ارائه هرگونه خدمات بعدی، با توجه به جرم انگاری و تعیین مجازات قانونی برای این اقدامات، برخورد قضایی هم در انتظار متخلفین خواهد بود .

اورانی گفت: صرفاً در موارد خاص، پس از درخواست و طی مراحل قانونی و با صدور مجوز ازجهاد کشاورزی، تغییر کاربری امکان پذیر است که متأسفانه موضوع آگاهی بخشی عمومی به مردم و هوشیار کردن آنان برای این که در دام سوداگران زمین گرفتار نشوند مغفول  مانده است. بنابراین استدعا دارد علاوه بر اینکه به نحو مقتضی در مواجهه با افرادی که بدنبال خرید قطعه زمین با کاربری کشاورزی بعنوان سرمایه گذاری خُرد هستند اطلاع رسانی و هشدار لازم ارائه گردد، مستدعی است، در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، فارغ ازاین که دارای مجوز است یا بدون مجوز، مراتب را به سامانه تلفنی ملّی 131 با مشخص کردن آدرس دقیق محل تغییر کاربری اطلاع رسانی نمایند ودر صورت عدم تمایل نیازی هم به معرفی هویت بعنوان اطلاع دهنده نیست.

وی ادامه داد: نتیجه این اقدام خدا پسندانه کمک به حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای پایداری تولید در بخش کشاورزی و ثبات امنیت غذایی وکاهش هزینه های بعدی برای شهروندان کم اطلاع از قانون و مجموعه حاکمیت خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید