Iranian Agriculture News Agency

جلسه کمیته نظام نظارت فنی و کنترل کیفی خوراک طیور با موضوع (جایگزین ذرت و سویا) باحضور مدیر امور طیور سازمان برگزارشد.

تقویت جوجه‌ریزی در خراسان رضوی

به گزارش ایانا در خراسان رضوی، در این جلسه دستور کار معرفی جایگزین ذرت و سویا در تغذیه طیور گوشتی و تهیه راهکارهای لازم برای تقویت جوجه ریزی در استان، مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

این گزارش می‌افزاید: اجرایی شدن این راهکارها از طریق توزیع مقداری از دان برای ابتدای جوجه ریزی و تحویل نهاده حداقلی برای تعهد تحویل گوشت مرغ بازار از طریق زنجیره های تولید طیور ، خواهد بود.

براساس این گزارش با عنایت به تشکیل 3 جلسه کمیته فنی تغذیه طیور استان در هفته های اخیر و بررسی و تهیه پیشنهادات و روش‌های علمی و عملی کاهش سهم سویا و ذرت در فرمولهای تولید دان طیور و همچنین نظر به اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود استان و کشور در تحقق موضوع مطرح شده،  پیشنهاداتی ارائه شد.

در ادامه این گزارش آمده است: یکی از این پیشنهاد ها اینست که  تا 37.5درصد از نهاده ذرت و سویا را در تغذیه طیور گوشتی ، می توان جایگزین کرد به نحوی که امکان تهیه و تولید داخل آن براحتی وجود دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید