Iranian Agriculture News Agency

اولین روز هفته انتقال یافته های تحقیقاتی با عنوان باغبانی(انار، انگور و بادام) با حضورمدیر جهاد کشاورزی کاشمر، کارشناس مسئول سایتها و انتقال یافته های ترویج سازمان، مسئولین ترویج، کارشناسان و کشاورزان شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن ، تربت حیدریه ، مه ولات ، زاوه، رشتخوار، نیشابور، فیروزه، گناباد و بجستان در ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر برگزارشد.

هفته انتقال یافته های تحقیقاتی در کاشمر آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدرسین در این روز به موضوع آخرین یافته های تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی در خصوص مدیریت باغات، تغذیه و ارقام ، هرس و پیوند در محل کلکسیونهای ارقام انار، انگور، پرداختند.   

دومین روز انتقال یافته های تحقیقاتی کاشمر نیز با موضوع مدیریت زراعی کنجد و پنبه  با حضور دکتر کشاورز، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی آغاز به کار نمود. در این رویداد، کارشناسانی از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های گناباد، بردسکن، خلیل آباد، کاشمر، تربت حیدریه، نیشابور، فیروزه، زاوه، رشتخوار، خواف و سبزوار حضور داشتند.

مدرسین در این روز مسایل مربوط به تغذیه مزارع پنبه ، شناخت آنالیز خاک، خاک ورزی، نحوه مصرف و زمان مصرف کودها و عوامل موثر بر افزایش عملکرد پنبه از طریق تغذیه ، معرفی ارقام پنبه ، تفاوت آنها و بیماری های رایج در پنبه و روش انتخاب رقم مناسب جهت کشت و راههای کاهش آفات و سموم استفاده شده را به شرکت کنندگان انتقال دادند.

معرفی 5 رقم کشت شده کنجد در ایستگاه کاشمر ، مقایسه رقم ها، عوامل موثر در کشت کنجد، انتخاب زمین، تاریخ کشت و راههای افزایش عملکرد کنجد  از موضوعات دیگر مطرح شده درروز دوم انتقال یافته های تحقیقاتی بود.

 هچنین سومین روز برگزاری هفته انتقال یافته ها در ایستگاه کاشمر، با حضور کارشناسان شهرستان های گناباد، بجستان، بردسکن، خلیل آباد، کاشمر، تربت حیدریه، نیشابور، فیروزه، رشتخوار، زاوه و خواف  برگزارشد.

مدرسین این دوره با ارائه آماری از آخرین وضعیت سطح زیر کشت گیاهان دارویی شهرستان ها و رتبه بندی محصولات بر اساس میزان تولید و وضعیت گیاهان دارویی در منابع طبیعی،  توضیحاتی  را در خصوص نحوه کشت، معرفی انواع گیاهان دارویی و رقم های آنها،تاریخ کشت ، عوامل موثر بر میزان تولید و مواد موثره موجود در گیاهان دارویی و آفات و بیماری ها در گیاهان دارویی و راه های کنترل و کاهش آنها ارائه کردند.

معرفی ارقام کشت شده در کلکسیون گیاهان دارویی نظیر گوار، بادرنجبویه پایان برنامه های روز انتقال یافته گیاهان دارویی بود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید